چهارشنبه 3 شهريور

نگاهی به تجربه توسعه در شهر امیرکلا

پس از گذشت نزدیک به 5 ساله از فعالیت مداوم کارگاه توسعه در منطقه نمونه توسعه ای شهر امیرکلا، جهت ترسیم دقیق مسیر پیش روی در سال آتی، نیم نگاهی به مجموعه اقدامات توسعه ای شهر امیرکلا می اندازیم و کتاب تجربه توسعه امیرکلا را ورق می زنیم.جهت دریافت متن کامل گزارش «نگاهی به تجربه توسعه در شهر امیرکلا» به کانال بنیاد امیرپازواری مراجعه فرمایید.http://telegram.me/AmirPazvariNG